Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Prešovský kraj » okres Svidník » turistika » miesto

Miesto, okres Svidník

Miesto v okres Svidník

V okres Svidník sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Svidník:, 1 z 17

Šarišský Štiavnik, Zvážlisko, Hŕbok, Studničky, Šapinec, Roveň, Kikajka, Pod hrabom, Pod Ščobom, Doliny, Za stredným vrchom, Kmecov lánn, Pod brehom, Močiare, Pri kasarňach, Hradisko, Pastovník, Vrátka, Pod mlynicou, Polesie, Bukovec, Banské, Za vrchom, Pastvisko, Vyšné lúky, Hŕbok, Poľana, Lipník, Pod Baňou, Hlboká, Salaš, Pasienky, Piesky, Nad Stadlom, Štvrťky, Nižná hôrka, Rajsová hora, Medzi potokami, Šajb, Pod Stredným vrchom, úpravňa vody, Nad stráňou, Holé Doliny, Krúžok, Doliny, Močidlá, Úbočie, Stredný vrch, Dolinky, Nad Studničkami, Pasienok, Popov hon, Pod Šajbom, Kopec, Veľká stráň, Hlboký, Rajsov hon, Pod úbočou, Vyšná hôrka, Kruhy

Miesto, okres Svidník:, 2 z 17

Pod stavom, Za Topľou, Stavlinec, Čerešňová hora, Javoriny, Zvezlo, Od kúta, Štvrte, Popriečky, Pod vrchom, Kapustnice, Bartkova, Poza horu, Za horou, Pod Brdom, Rustička, Nad Pasienkom, Pri Topli, Na Čierťaži, Pasienok, Kamenec, Banisko, Príkry vrch, Pod Úbočím, Čakovnica, Pod Kamencom, Dlhá vrchovina, Rovné, Garbiarka, Staré rúbanisko, Za horou, Utrá, Brezinky, Zlámaný most, Salašiská, Hrb, Pod studňou, Pod Brdom, Ladomírka, Poľana, Mativka, Grub, Uhliská, Úboč, Toplisko, Komárnická jedlina, Pustky, Rustíkova, Za ploty, Okružná, Pod Stredným vrchom, Nad Paportínom, Lán, Pri močidlách, Dolina, Nižné Brdo, Za poľanou, Pod Blichovým lazom, Dolinky, Pod studienkou

Miesto, okres Svidník:, 3 z 17

Strežáky, Hrúň, Sivé, Ripeska lúka, Za stavencom, Pod Jankov vŕšok, Dolina, Medzi jarkami, Homoľanec, Časť, Medzi potokami, Pod Zvezlinami, Skalka, Semakovka, Pod Poľanou, Vlčia dolina, Mláka, Cirkevný kút, Lipa, Lazíky, Pod Bobincom, Nad Debrou, Široké prílohy, Poľovianky, Pod Kamencom, Pod Semanovou lúkou, Pod Bartkovou, Nad hôrkou, Dlhé role, Pri jame, Podomky, Nad lesík, Zákutie, Kruh, Mäsiarka, Sliňáková dolina, Hromadská lúka, Lán, Hriady, Dolinky, Za potokom, Hrabníky, Bendivka, Pasička, Pod Zákutie, Za Ripeskou lúkou, Nad rokytou, Mohylka, Hranica, Čierna lúka, Stredný podomok, Hriadky, Mikulov kútik, Jedlička, Poľovanky, Brehy, Pasienky, Široké lúky, Kamenec, Verple

Miesto, okres Svidník:, 4 z 17

Pri mlyne, Stavenec, Otaly, Baniska, Úzke, Pod vrchom, Medzi tŕňami, Za dolinou, Nižný podomok, Vyšný vrch, Baganovka, Štvrte, Sitarovka, Široké, Za môstikom, Doliny, Lesík, Polianka, Mirošovec, Nad kútom, Podomky, Hrobiská, Stredná hora, Hrabov, Pod cestou, Za vŕškom, Obič, Podomky, Džar, Vivtolaň, Pod haťou, Pod Lipovinou, Jaselník, Debra, Pusté breziny, Nová Polianka, Predná hora, Kúty, Jablonky, Polianky, Chotár, Jurkova Voľa, Úboč, Na širokých lúkach, Čierťaž, Línia, Pod Rohuľou, Pod Ščobom, Rovné, Raková hora, Stavok, Pod Hriadami, Jankov vŕšok, Stavenec, Okolo Doliniek, Blatisko, Vyšný podomok, Široké, Vrch kotilnica, Rokyty

Miesto, okres Svidník:, 5 z 17

Na vŕšku, Hrickova, Laz, Za Hŕbok, Vŕšok, Pod lazíkmi, Močidlá, Zadné konce, Dolinky, Na hore, Ždiar, Hrun, Pod Čierťažou, Hrb, Nad debrou, Farské lúky, Krajné Čierne, Stáje, Hriadky, Pod Hrabovom, Baňasivka, Stredné, Po domlaš, Stavenec, Nad Lieštinami, Pasičné, Hrúň, Na mlákach, Hriady, Chodníky, Hrb, Olšinky, Na dvadsiatich prútoch, Hŕbok, Kút, Nad Hriadkami, Čeremcha, Pod dubinou, Debra, Strmý hŕbok, Diaľník, Pod chotárom, Jurová dolina, Stehy, Lieštiny, Konce, Copov potok, Hlboké potoky, Diel, Pod Vrchom, Blichov laz, Stredné, Pod vrškom, Doliny, Vlčia jama, Pod Kalincom, Gogova dolina, Olšinky, Na lánoch, Nad dielnicami

Miesto, okres Svidník:, 6 z 17

Vrch, Stropovec, Paseky, Studená, Lán, Rakovec, Poľovňa, Za Vysokou, Braginec, Repalovka, Surovina, Nad Kykajkou, Potôčky, Podomky, Kružiny, Za vrchom, Vrch kríža, Obšár, Studienka, Rusinec, Pod hájom, Zákutie, Chruščivka, Radomky, Medzi potokmi, Stráň, Dielec, Hôrka, Vrch Uhliská, Bukovec, Vrch, Hrabina, Kopanina, Pod Dielom, Kobylie, Obšár, Podlesný, Na bani, Mostík, Potok, Pod hradskou, Obšár, Lúky, Druková stráň, Na Lapišu, Vápeniská, Pastovník, Francovská hora, Stredná hora, Nad Vápeniskami, Breziny, Na dolinkách, Za Kamencom, Nad mlynom, Kupcivky, Za riečkou, Čepcova, Na lánoch, Banisko, Líščie diery

Miesto, okres Svidník:, 7 z 17

Šíre pole, Pod Dolinou, Za starou Topľou, Kozlovo údolie, Hať, Strdné hriady, Za sralovkou, Do kúta, Popričky, Polominy, Ďurikov, Ščob, Na údolička, Hrb, Do hroble, Za kostolom, Les, Stráň, Pod lomom, Vertoviská, Klince, Štvrťky, Nad Ščobom, Kameník, Nad brehom, Debra, Grúň, Kotliny, Vyšná roveň, Pod Mäsiarkou, Stráň, Husárka, Hora, Nad sesinou, Pod Grúňom, Prútik, Pod Kopanicami, Dielce, Pod kolienkami, Lazy, Poruba, Pajkošovka, Rozdiely, Liesky, Za Žarnovcom, Zvyšky, Záhumnie, Oblaž, Roztoky, Za mostom, Pri Kyjovci, Za potočkami, Nad Kyjovcom, Vrabliská, Pod hrbkom, Dolný potok, Medzi potôčkami, Lazčík, Roztoky, Kružek

Miesto, okres Svidník:, 8 z 17

Nad chotárom, Veža, Čerešňová, Kovaľova hora, Zhariská, Ponad Dolinu, Ščob, Medzibrody, Nad sadami, Hriady, Štvrtky, Nad Solotvinom, Koprivné, Zvezla, Za potôčkami, Za brehom, Vlčinec, Kobylnice, Kopanec, Pod Ozimniskami, Pánsky potok, Nad mlynom, Kamenec, Stavenec, Nad teplým, Kopaniny, Bánovo, Kopanica, Medzi potôčkami, Pod lány, Havranský vrch, Žľabiny, Dolinky, Nad Kruhom, Boča, Do Ščoba, Košiar, Chmeľovina, Pod hrbom, Kruh, Výhon, Zu domku, Záhumienky, Petrov laz, Malá Krupšica, Stredný hrunok, Nad studňou, Hôrka, Krivík, Medzi Cigánovým, Zvezliská, Hôrka, Podlesie, Kruh, Stavenčík, Cigánska polianka, Pod kolienka, Za hrbačom, Za Dolným potokom, Dubová dolina

Miesto, okres Svidník:, 9 z 17

Medzi potokami, Potôčik, Ku hrunu, Pod lieskami, Pirovo kúty, Tarbaj, Za dolníkom, Nad dedinou, Za Lazom, Pod grúňom, Salašské, Medvedie, Nad Lazami, Nad capárňou, Čertiž, Laz, Za Kotelnicou, Medzi potôčkami, Pod mlákami, Lesík, Povrazy, Stránice, Ponad Čertiž, Kapustniská, Hajné, Vagrinčík, Pod kruhom, Laz, Pod Lazami, Do Čepcovho, Nad brehami, Ponad mlyn, Za Teplým, Pod lesíkom, Ponad hony, Veľká Krupšica, Sudová dolina, Lipy, Vyšné role, Uhliská, Nad košarmi, Pod Lapišom, Za repiskovou, Pri močiari, Podomky, Jaseník, Polin, Laz, Grúň, Medzi Kyjovcom, Kút, Stavenec, Studené, Laščiky, Na hrebeň, Kožanska hora, Nad potokom, Paseky, Vrch, Kruh

Miesto, okres Svidník:, 10 z 17

Stredné, Povrazy, Za mlákami, Nad Dielom, Filipňák, Nad Hôrkou, Záhrada, Burda, Lazy, Holobutov, Roh, Pašíky, Dolina, Zadné Debry, Kačuriak, Podomky, Nad Žarnovcom, Poľakovo, Jasle, Pod Patriou, Varšuľa, Pásiky, Ujkova, Hrb pod Kapišovou, Semiprút, Za Popovou hôrkou, Pri mlyne, Na stráne, Hrabiny, Od chotára, Doliny, Bukovina, Pod Kasperovým, Poľovanky, Ortovisko, Nižné Kurimky, Pod dukánkou, Blchy, Pred skalkou, Kamenec, Vyšné brody, Lipa, Pod Pacatovou, Pred Mičakovcami, Vápeniská, Hrbok, Sady, Farské lúky, Dolný laščik, Štvrte, Nižná hora, Za Hôrkou, Na pešej drážke, Vyšná hora, Hoce, Brusy, Za Dubinami, Hrb, Biely breh, Nad cestou

Miesto, okres Svidník:, 11 z 17

Na lúkach, Močare, Nad Prisičami, Nad Karamanom, Úboč, Čečov, Za kňanským potokom, Pod Hlbokým, Hruny, Pod sabolčíkom, Hora, Farské, Dlhý hrun, Hrušovec, Za kostolným, Predná širiava, Paseky, Učiteľské, Nad lúkami, Diel, Malá Porúbka, Stredný vrch, Medzi potokmi, Pod vrchom, Zárubne, Hole, Ku kaplnke, Pod kruhami, Za kútmi, Na brehu, Poľana, Pod vrchom, Na krúžok, Nad Čerešniankom, Patria, Petrová dolina, Olšiny, Hora, Pohorelá, Krejdy, Jalnické, Nižné hriadky, Kruhy, Dolina, Medzi potôčkami, Na cintorín, Dlhý Grúň, Chotárik, Poľana, Sadenice, Malý Žarnovec, Pod Dielom, Nad Stavencom, Nižné Repiská, Pod domom, Vyšné Repiská, Šapinská hora, Urbársky les, Priečky, Niže dediny

Miesto, okres Svidník:, 12 z 17

Fortiska lúka, Pred dedinou, Medzi dolinami, Záhumnie, Kopanice, Havranec, Nad Pustou, Poľana, Košariská, Hôrka, Vyšná hôrka, Záruby, Nad Laščikom, Pustá, Babia hora, Hriady, Pod lazmi, Laz, Ladomírska hôrka, Stavisko, Nad Sadenicami, Skalné, Stredný hrun, Pomirky, Vyšné doliny, Nad kasarňami, Pod Rosadníkmi, Nižné brody, Lazy, Pod Ujkovou, Miklášova polianka, Nižné poddomky, Pod hrunkom, Lazíky, Od chotára, Na polianke, Vyšné hriadky, Pod Vápeníkom, Pomierky, Pod Stavencom, Pod Obšarom, Vrch Stavenca, Debry, Hora, Breh, Diel, Popod Dolinu, Vrch Zvyšky, Fedorová, Záhumienky, Nad stavencom, Kolibianky, Široké, Medzi havčinky, Mláky, Pod Makovicou, Kuzmov laz, Dúbrava, Kliny, Brezinky

Miesto, okres Svidník:, 13 z 17

Slatiny, Uboč, Pod dolinou, Dlhý kút, Pod Stredňou, Diely, Nad Stavencom, Pod hruštičkou pri tŕniku, Prisiča, Za briežkami, Bukovina, Kút, Za Kurimkou, Roztocký les, Mororák, Laz, Za pastierňou, Za Nižným potokom, Smudiš, Nad Rostočkami, Chrasť, Kúty, Bocian, Stredný laz, Stredné doliny, Na láne, Za kútami, Dielnice, Luh, Porúbka, Roveň, Hore cestami, Hrbok, Pozemky, Uhlisko, Cerninské, Ujková, Kohanský vrch, Nad Semiprútom, Pod kruhom, Bukala, Kamenná lúka, Medzi debrami, Za Jaruhou, Perhačka, Ortáše, Rakovec, Kurimský vrch, Nad majerom, Pod kohútovcom, Vápenický vrch, Medzi potokami, Pod hrabľami, Hrun, Košova hôrka, Nánosy, Vyšné hriadky, Lipiny, Sadenica, Povrázky

Miesto, okres Svidník:, 14 z 17

Pod stráne, Breziny, Polianka, Hrun, Podomky, Lán, Kriaky, Drovitňák, Lán, Kriedy, Za Vyšným potokom, Za vrchom, Ždiar, Úboč, Dubník, Táborisko, Rokytina, Vysoké lúky, Medzi debrami, Za Rokytinou, Morgy, Nad Porúbkou, Hlboké, Pokosy, Beskyd, Poľana, Nad kútami, Na Džogane, Dolinky, Pri hranici, Pod brezinami, Lieskovec, Prostredná, Nad Mlynom, Za mostom, Pod Katreňakom, Pod bučkami, Pod Ždiarom, Firzová, Za Majerom, Nad mlynom, Ortoviska, Stavok, Nižná hôrka, Chotár, Húšťava, Prielohy, Popod Ždiar, Medzi potôčkami, Luhy, Hôrky, Pod Bukalou, Dlhá hora, Dubiny, Salašiská, Za hrbom, Široké, Pod vrchom, Hŕbok, Magala

Miesto, okres Svidník:, 15 z 17

Nad Pasekami, Za debrou, Banky, Pod Siňákom, Na horách, Úboč, Rakaťaš, Medzi Barvinčiakmi, Pod Murinčiakom, Valkovce, Do brehov, Pod Fedorovou, Pod Čierťažkou, Medzi potokmi, Pod brezinami, Široké, Košarisko, Farské lazy, Za Štítkovým potokom, Pod lazom, Lužok, Hrb, Za kaštielikom, Ščašč, Ošce, Chrastie, Za Šapincom, Medzi potokmi, Klinec, Rakovčík, Pod Stavencom, Plat, Stádlo, Paseka, Pod Stádlom, Lazy, Krivé, Pri cigánskej debre, Vyše dediny, Za červenými briežkami, Popova hôrka, Pod Kruhami, Pod Jarkami, Medzi poliankami, Čtvertky, Pod Debrou, Dolinky, Nad Lazíkami, Stavenec, Nižná Čerednica, Hutisko, Čierna mláka, Skala, Diel, Lasková hôrka, Nad Chrastím, Hŕb od Orlíka, Široký diel, Pod dubami, Nad potokmi

Miesto, okres Svidník:, 16 z 17

Vysoká hora, Za kútmi, Pod cestou, Poľana, Pod hrunom, Pod Rokytami, K hati, Za Chrasťou, Údolie, Na hôrke, Nad sadom, Suchá studňa, Záhrady, Koniec hory, Stavok, Chotárne, Pásiky, Nad lazom, Vyšná hôrka, Suchý vrch, Ponad brehy, Záruby, Popod vrch, Záhrady, Siňák, Do chotára, Vápeník, Pod Kútmi, Pod horou, Grošková, Librovky, Bukovinka, Čerešnianok, Brehy, Stredná, Maračkov, Homolka, Jedlinky, Hrb, Úboriská, Hrabiny, Medzi jarkami, Prír. rezervácia-, Zrubaniská, Pod cestou, Lazy, Dieravá štvrť, Čerešenky, Vahová hora, Nimce, Podháj, Baková, Za Sadkom, Hlboký potok, Nad Dlhým poľom, Na Chotárnej, Pod Stavencom, Lúčny, Stará huta, Na hôrky

Miesto, okres Svidník:, 17 z 17

Strážny, Kobyliar, Na Štehymbeľu, Pohárisko, Rokyty, Pustá hora, Za Rostočkami, Okrúhla, Baňa, Pod brezinami, Pod Dlhým poľom, Pod Dielom, Vrch Tarňa, Na pusté, Hrb, Dolné lúky, Pod Haťou, Katreňak, Úboč, Stanovské, Zadná širiava, Domky, Bakov, Široké, Tatarčená hora, Široká ríň, Krúžok, Laščík, Janova dolina, Lán, Polianka, Bánov, Hôrka, Podfranková, Konopiská, Grúň, Pod Tarňou, Háj, Medzi jarkami, Frizová

miesto inde

Svidník (57x), Cernina (53x), Pstriná (47x), Stročín (40x), Kurimka (40x), Komárnik (39x), Vyšný Mirošov (39x), Ladomirová (39x), Štefurov (38x), Rovné, okres SK (38x), Kuková (37x), Mirošov (36x), Soboš (33x), Svidnička (33x), Krajné Čierno (32x), Kružlová (32x), Kapišová (32x), Kobylnice (31x), Nová Polianka (31x), Mičakovce (31x), Matovce (30x), Okrúhle (30x), Beňadikovce (29x), Vagrinec (29x), Vyšná Pisaná (28x), Nižný Komárnik (28x), Kračúnovce (28x), Kalnište (27x), Pisaná (26x), Šarbov (25x)
miesto v Svidník
miesto v Cernina
miesto v Pstriná

Podobné, okres Svidník:

1291x turistika, 1029x miesto, 93x orientačný bod, 38x strom, 28x poľovnícky posed, 28x chranený strom, 19x prístrešok, altánok, 14x turistické informácie, 12x ohnisko, 9x pamätník, bojisko, 6x miesto na piknik, 6x orientačná mapa, 4x atrakcia, 4x studňa, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Svidník

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-svidnik.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.