Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Prešovský kraj » okres Svidník » turistika » miesto

Miesto, okres Svidník

Miesto v okres Svidník

V okres Svidník sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Svidník:, 1 z 17

Šarišský Štiavnik, Poľana, Zvážlisko, Hŕbok, Studničky, Roveň, Šapinec, Kikajka, Pod hrabom, Doliny, Vrch, Za stredným vrchom, Pod Ščobom, Pod brehom, Kmecov lánn, Močiare, Pri kasarňach, Hradisko, Potok do záhrady, Stráň, Pri kostole, Pastovník, Pod Vŕškami, Pod Lazom, Pod mlynicou, Homoš, Vyšné lúky, Pastvisko, Bukovec, Polesie, Banské, Za vrchom, Poľana, Hŕbok, Pod Baňou, Lipník, Baňa, Hlboká, Salaš, Nižná hôrka, Piesky, Dolinky, Rajsov hon, Stavenec, Doliny, Pasienky, Za Topľou, Stavlinec, Pod Kurimkou, Pod stavom, Stredný vrch, Hliny, Rovné, Vyšná hôrka, Nad Krasovcom, Pod úbočou, Zimruvka, Medzi potokami, Bukovec, Hlboký

Miesto, okres Svidník:, 2 z 17

Nad Studničkami, Horilán, Holé Doliny, Pasienok, Pod Šajbom, Pod Stredným vrchom, Veľká stráň, Štvrtky, Harkaň, Nad stráňou, Za horou, Krúžok, Krasovec, Močidlá, Kruhy, Lipníky, Úbočie, Vyšné štvrtky, Kopec, Nad Stadlom, Rajsová hora, Ostrý vrch, Šajb, Pasienky, Kurimoťky, úpravňa vody, Popov hon, Štvrťky, Na Čierťaži, Popriečky, Zvezlo, Čerešňová hora, Garbiarka, Pustky, Pod Úbočím, Príkry vrch, Dlhá vrchovina, Rustíkova, Salašiská, Pod Brdom, Utrá, Nižné Brdo, Pod Brdom, Breh, Obšare, Pod Stredným vrchom, Grub, Čakovnica, Kamenec, Rovné, Javoriny, Banisko, Mostok, Mativka, Dolina, Okružná, Pasienok, Toplisko, Pri močidlách, Pod vrchom

Miesto, okres Svidník:, 3 z 17

Poza horu, Od kúta, Pod Kamencom, Za horou, Uhliská, Pri Topli, Nad Paportínom, Pastovník, Lán, Hrb, Za horou, Za poľanou, Komárnická jedlina, Ladomírka, Bartkova, Ovťinec, Nad Kurimkou, Poľana, Koniec hrba, Štvrte, Kapustnice, Za ploty, Úboč, Zlámaný most, Rustička, Pod horou, Nad Pasienkom, Brezinky, Staré rúbanisko, Kruh, Pod studňou, Hrobiská, Úzke, Za vŕškom, Široké prílohy, Nižný podomok, Pod studienkou, Vŕšok, Čierna lúka, Bendivka, Pri jame, Džar, Štvrte, Za potokom, Jedlička, Medzi tŕňami, Dlhé role, Otaly, Mláka, Mohylka, Hriady, Pod Poľanou, Dolinky, Mikulov kútik, Podomky, Pod vrchom, Nad Debrou, Poľovianky, Debra, Hrabov

Miesto, okres Svidník:, 4 z 17

Stavenec, Dolina, Baganovka, Časť, Za môstikom, Dolinky, Hrabníky, Za Ripeskou lúkou, Ripeska lúka, Brehy, Pod briežkami, Strežáky, Cirkevný kút, Matovka, Pasienky, Pod Zvezlinami, Homoľanec, Lán, Verple, Hromadská lúka, Za dolinou, Kamenec, Lazíky, Pasička, Nad rokytou, Za stavencom, Poľovanky, Pod Harkaňom, Pod Lipovinou, Medzi jarkami, Sliňáková dolina, Podomky, Kúty, Pod Zákutie, Polianka, Pod haťou, Podomky, Hrúň, Lesík, Pod Bobincom, Vyšný vrch, Javorník, Pod cestou, Mirošovec, Vivtolaň, Skalka, Široké, Sitarovka, Sivé, Hora, Doliny, Kruh, Vlčia dolina, Mäsiarka, Široké lúky, Pod jamami, Pod Blichovým lazom, Za plotami, Obič, Semakovka

Miesto, okres Svidník:, 5 z 17

Nad hôrkou, Hranica, Lipa, Pod Bartkovou, Stredná hora, Nad kútom, Pod Semanovou lúkou, Pod Kamencom, Pod Jankov vŕšok, Jaselník, Pri mlyne, Zákutie, Hriadky, Medzi potokami, Stredný podomok, Nad lesík, Baniska, Olšinky, Pod lazíkmi, Pod Ščobom, Hriadky, Nová Polianka, Hrb, Stavenec, Kúty, Hriady, Rovné, Močidlá, Laz, Hŕbok, Pod Hriadami, Zadné konce, Jurová dolina, Stavok, Na vŕšku, Jurkova Voľa, Predná hora, Nad Hriadkami, Blatisko, Línia, Pod Hrabovom, Čeremcha, Na mlákach, Vyšný podomok, Lieštiny, Strmý hŕbok, Stavenec, Čierťaž, Nad Lieštinami, Rokyty, Farské lúky, Panský vrch, Vrch kotilnica, Na širokých lúkach, Diaľník, Debra, Breziny, Pod Rohuľou, Stredné, Na dvadsiatich prútoch

Miesto, okres Svidník:, 6 z 17

Pod chotárom, Raková hora, Pasičné, Krajné Čierne, Stáje, Stehy, Úboč, Vŕšok, Chotár, Ždiar, Konce, Pod Čierťažou, Nad debrou, Baňasivka, Jankov vŕšok, Pod dubinou, Hrickova, Jablonky, Dolinky, Okolo Doliniek, Javorie, Po domlaš, Hrun, Hrúň, Kút, Chodníky, Lukáčov Laz, Pod Lanom, Za Hŕbok, Pusté breziny, Polianky, Potoky, Hrb, Kurdzelie, Na hore, Široké, Olšinky, Kružiny, Nad studne, Stropovec, Pod kameňom, Diel, Podomky, Pod Muchovou horou, Obšár, Havraní vrch, Studienka, Doliny, Pod Kalincom, Kamenná, Zurjaková, Vlčia jama, Repalovka, Paseky, Ščob, Hrb, Braginec, Zákutie, Hlboké potoky, Klepcová dolina

Miesto, okres Svidník:, 7 z 17

Skalné, Kalinec, Gogova dolina, Poľovňa, Potôčky, Za vrchom, Dubiny, Lázy, Rusinec, Stredné, Copov potok, Za Koprivničkou, Lán, Vrch, Rakovec, Vyšný laz, Výhon, Pod Prílesom, Nad dielnicami, Za Vysokou, Pod hájom, Studená, Ceheleň, Pod vrškom, Za mostom, Na lánoch, Blichov laz, Lopaty, Surovina, Vrch kríža, Nad Kykajkou, Malinačka, Pod Vrchom, Vrch Uhliská, Za plotmi, Pri lesoch, Riečna, Obšár, Pod úbočie, Chruščivka, Za jamou, Harbaľov, Laz, Radomky, Medzi potokmi, Dlhé zeme, Kukučie, Železné, Za murinou, Kopanina, Za Uhliská, Za potokom, Hrun, Dolinky, Na lúky, Za čierťažou, Medzi cestami, Vysoká, Hrabina, Bukovec

Miesto, okres Svidník:, 8 z 17

Laz, Hôrka, Stráň, Hory, Pod Dielom, Pod brezinou, Pod čierťažou, Pod terpakom, Vrch, Doliny, Pri trni, Baniská, Kobylie, Záruby, Podlesný, Dielec, Stav, Vrch, Druková stráň, Kruh, Husárka, Na bani, Strdné hriady, Klince, Líščie diery, Grúň, Vápeniská, Nad sesinou, Hora, Kotliny, Pastovník, Vyšná roveň, Za starou Topľou, Polominy, Stráň, Široká, Stráň, Rozdelie, Obšár, Potok, Popričky, Nad mlynom, Štvrťky, Za kostolom, Za riečkou, Hrb, Pod Dolinou, Na lánoch, Debra, Ščob, Banisko, Nad brehom, Nad Sopkovým, Roztoky, Verloha, Šíre pole, Spálenisko, Pod hradskou, Lysá hpra, Francovská hora

Miesto, okres Svidník:, 9 z 17

Pod Grúňom, Za sralovkou, Les, Lúky, Kukučí vrch, Pod Mäsiarkou, Pod lomom, Zvezlá, Kozlovo údolie, Na údolička, Solinky, Doliny, Lysá hora, Nad Vápeniskami, Pod Kremienku, Vertoviská, Stredná hora, Breziny, Nad Čerešňovou, Za Kamencom, Kružný, Na dolinkách, Do kúta, Vrch Ščob, Ďurikov, Čepcova, K štvorcom, Kupcivky, Na Lapišu, Kameník, Nad Ščobom, Úboč, Bukovina, Hať, Mostík, Do hroble, Veľká Krupšica, Tarbaj, Roztoky, Majer, Pod Patriou, Medzibrody, Stavenčík, Pod lesíkom, Nad Dielom, Havranský vrch, Laz, Ščob, Kožanska hora, Pánsky potok, Kút, Krivík, Lesík, Ponad Čertiž, Medvedie, Kopaniny, Za brehom, Veža, Stredné, Uhliská

Miesto, okres Svidník:, 10 z 17

Pod hrbom, Lazy, Pod lány, Košiar, Dielce, Bánovo, Povrazy, Pod Lapišom, Nad Žarnovcom, Zadné Debry, Do Čepcovho, Medzi potôčkami, Jaseník, Záruby, Pajkošovka, Salašské, Nad sadami, Lazy, Prútik, Za repiskovou, Roztoky, Dolina, Žľabiny, Roh, Dolný potok, Fitov, Holobutov, Laščiky, Hajné, Pod kolienkami, Výhon, Kokindov, Zvyšky, Kurimský vrch, Pod kolienka, Dolina, Lipy, Nad potokom, Klin, Kopanec, Grúň, Za Kotelnicou, Laz, Nad Kyjovcom, Vyšné role, Na Rini, Nad capárňou, Pod Kopanicami, Pod kruhom, Liesky, Zvezla, Medzi potokami, Zu domku, Kružek, Vrch, Pod Lazami, Malá Krupšica, Kruh, Paseky, Nad teplým

Miesto, okres Svidník:, 11 z 17

Záhumnie, Stránice, Nad brehami, Petrov laz, Podomky, Pod hrbkom, Pod Ozimniskami, Boča, Za Dolným potokom, Štvrtky, Lazčík, Filipňák, Stavenec, Vagrinčík, Poľakovo, Dubová dolina, Nad chotárom, Za Lazom, Medzi potôčkami, Vrabliská, Pod Majerom, Hažlinka, Platy, Podlesie, Arkapert, Pod lieskami, Pašíky, Studené, Nad Solotvinom, Pri močiari, Ostrá hôrka, Nad Kruhom, Kruh, Záhrada, Čerešňová, Kochman, Rozdiely, Na hrebeň, Pod mlákami, Kobylnice, Podomky, Nad Hôrkou, Koprivné, Za dolníkom, Stavenec, Kopanica, Ponad hony, Vrch, Kruh, Laz, Vrátka, Pri Kyjovci, Kapustniská, Nad Lazami, Jasle, Nad košarmi, Oblaž, Pod Roztokami, Zvezliská, Povrazy

Miesto, okres Svidník:, 12 z 17

Mostné, Do Ščoba, Ponad mlyn, Za Žarnovcom, Nad mlynom, Zhariská, Pod grúňom, Kovaľova hora, Za mlákami, Stredný hrunok, Medzi cestami, Hriady, Chmeľovina, Cenderov, Košariská, Suchá, Medzi potôčkami, Za mostom, Hôrka, Nad studňou, Kút, Polin, Ku hrunu, Záhumienky, Poruba, Kamenec, Za potočkami, Nad dedinou, Černinka, Za hrbačom, Za potôčkami, Potôčik, Dolinky, Čertiž, Stavenec, Kačuriak, Ponad Dolinu, Cigánska polianka, Vlčinec, Sudová dolina, Medzi Cigánovým, Pod osikami, Hôrka, Za Teplým, Medzi Kyjovcom, Pirovo kúty, Brod, Burda, Nad Prisičami, Na láne, Hrun, Hrubý Javor, Roztoky, Pod Peckami, Hrčovatá, Nad Stavencom, Pásiky, Medzi havčinky, Debry, Doliny

Miesto, okres Svidník:, 13 z 17

Pod Trnávkou, Mororák, Úboč, Stavisko, Dlhý kút, Nižné hriadky, Bukovina, Hora, Zástavka, Nižné Kurimky, Pred Mičakovcami, Pod hrunkom, Pod Zákutím, Nad Sadenicami, Pod stráne, Ortáše, Ujková, Na lúkach, Vyšné Repiská, Vrch Zvyšky, Olšiny, Loziny, Poľana, Pod Dielom, Priečky, Nad stavencom, Zárubne, Nižná hora, Novina, Kolibianky, Na vrchu, Medzi debrami, Za hôrkou, Pod Poloviankami, Zákrušky, Blchy, Pod vrchom, Kruhy, Nad Semiprútom, Môstky, Za kútami, Dolina, Pod Vápeníkom, Briezka, Polianky, Stredné doliny, Nad Zharami, Obora, Hôrka, Nad brehami, Široké, Hrb pod Kapišovou, Kliny, Kriedy, Bukala, Nad Pustou, Jalnické, Predná širiava, Lipa, Laz

Miesto, okres Svidník:, 14 z 17

Za vrchom, Na brehu, Postavník, Pred dedinou, Hriady, Kobyliarňa, Paseky, Medzi močiarmi, Kečurka, Hrun, Nad cestou, Uboč, Pod Kasperovým, Jedlinky, Pod dolinami, Pod Ujkovou, Nad Karamanom, Medzi olšiny, Štvrte, Pod hruštičkou pri tŕniku, Pod Kečurkou, Na stráni, Pod sabolčíkom, Paňkova jama, Hora, Stredný vrch, Dúbrava, Vyšná hôrka, Zhary, Od chotára, Nižné brody, Varšuľa, Federová lúka, Diel, Dielnice, Lazíky, Vyšné brody, Pod lazy, Lopuchov, Šapinská hora, Kopanisko, Prisiča, Vrch Stavenca, Hore cestami, Dúbrava, Pecky, Medzi potôčkami, Rakovec, Nad majerom, Dolný laščik, Vyšné hriadky, Za Jaruhou, Nad výhonom, Pod Stavencom, Luh, Prolisok, Diel, Brezinky, Močiare, Pod Pacatovou

Miesto, okres Svidník:, 15 z 17

Pod kraj, Pred skalkou, Lazy, Chotár, Hora, Košova hôrka, Pod kruhami, Hrb, Vápeniská, Na stráne, Cerninské, Timofejka, Malý Žarnovec, Laz, Ujkova, Dlhý Grúň, Učiteľské, Nad Záhonom, Za Popovou hôrkou, Nižné poddomky, Semiprút, Bocian, Lán, Fortiska lúka, Na brehu, Hrušovec, Kohútov, Stredný hrun, Lúky, Hora, Rúbaniska, Farské lúky, Obšar, Miklášova polianka, Pozemky, Za briežkami, Skalné, Pod Rosadníkmi, Za kňanským potokom, Krejdy, Nad lúkami, Jama, Vyšné hriadky, Pod Obšarom, Kriaky, Pri mlyne, Pod kruhom, Pod Páleniskami, Veža, Pod brehom, Havranec, Ku kaplnke, Ortovisko, Drovitňák, Zákutie, Hruny, Za Nižným potokom, Na krúžok, Hrbok, Malá Porúbka

Miesto, okres Svidník:, 16 z 17

Za kostolným, Smudiš, Kamenec, Pustá, Stavenec, Nad Lozinkami, Kopanice, Popod Dolinu, Roveň, Pod Makovicou, Nižné Repiská, Vápenický vrch, Javor, Záhumnie, Povrázky, Pohorelá, Čečov, Pasienky, Poľovanky, Poľana, Nad kasarňami, Hrabiny, Pod Vysokou horou, Polianka, Krásna hora, Chrasť, Nad Stavencom, Sady, Harbačov, Kohanský vrch, Blažej, Lipiny, Za Vyšným potokom, Babia hora, Sadenica, Za Dubinami, Mláky, Diely, Medzi potokmi, Poľana, Medzi dolinami, Záhroby, Bukovina, Patria, Vyšná hora, Pomirky, Brusy, Kúty, Záruby, Poľany, Pod dolinou, Pod lazmi, Za Kurimkou, Cigánča, Hôrka, Petrová dolina, Na cintorín, Lán, Farské, Záhon

Miesto, okres Svidník:, 17 z 17

Podomky, Laz, Na polianke, Breziny, Pod dukánkou, Debra, Kút, Hŕbok, Porúbka, Klamárnica, Svidnícke, Za humná, Lesík, Kuzmov laz, Roztocký les, Kút, Košariská, Za Hôrkou, Ždiar, Lysá hora, Pod kohútovcom, Zvadlivá, Sadenice, Od chotára, Uhlisko, Stredný laz, Pod hrabľami, Biely breh, Hrbok, Za bučkami, Breh, Pod vrchom, Pomierky, Domaňov, Niže dediny, Stavenec, Bukovčík, Nánosy, Kurimský vrch, Za kútmi

miesto inde

Svidník (59x), Cernina (53x), Pstriná (48x), Kurimka (43x), Ladomirová (41x), Rovné, okres SK (40x), Vyšný Mirošov (40x), Stročín (40x), Komárnik (39x), Štefurov (39x), Kuková (37x), Svidnička (36x), Soboš (34x), Kružlová (33x), Kapišová (33x), Krajné Čierno (33x), Mičakovce (32x), Okrúhle (32x), Beňadikovce (31x), Kobylnice (31x), Vyšná Pisaná (31x), Nová Polianka (31x), Nižný Komárnik (30x), Matovce (30x), Kračúnovce (29x), Vagrinec (29x), Mirošov (29x), Kalnište (27x), Nižný Orlík (27x), Hunkovce (27x)
miesto v Svidník
miesto v Cernina
miesto v Pstriná

Podobné, okres Svidník:

1871x turistika, 1560x miesto, 112x orientačný bod, 40x strom, 35x poľovnícky posed, 31x chranený strom, 22x prístrešok, altánok, 19x turistické informácie, 16x ohnisko, 10x orientačná mapa, 9x miesto na piknik, 7x pamätník, bojisko, 5x studňa, 4x atrakcia, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Svidník

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-svidnik.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.