Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Prešovský kraj » okres Svidník » turistika » miesto

Miesto, okres Svidník

Miesto v okres Svidník

V okres Svidník sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Svidník:, 1 z 17

Šarišský Štiavnik, Poľana, Zvážlisko, Hŕbok, Studničky, Šapinec, Roveň, Kikajka, Pod hrabom, Doliny, Vrch, Pod Ščobom, Kmecov lánn, Pod brehom, Za stredným vrchom, Močiare, Potok do záhrady, Hradisko, Pri kasarňach, Stráň, Pri kostole, Pastovník, Pod Vŕškami, Pod Lazom, Pod mlynicou, Hŕbok, Polesie, Vyšné lúky, Pastvisko, Poľana, Banské, Bukovec, Za vrchom, Lipník, Baňa, Hlboká, Salaš, Pod Baňou, Vyšné štvrtky, Krasovec, Kurimoťky, Pod Kurimkou, Zimruvka, Rovné, Nad Krasovcom, Za horou, Horilán, Štvrtky, Harkaň, Pasienky, Lipníky, Mostok, Breh, Nad Kurimkou, Koniec hrba, Kruh, Homoš, Obšare, Pastovník, Ovťinec

Miesto, okres Svidník:, 2 z 17

Čerešňová hora, Kúty, Dlhá vrchovina, Pod vrchom, Rovné, Dolinky, Ladomírka, Príkry vrch, Pod Brdom, Javoriny, Okružná, Časť, Za horou, Podomky, Skalka, Mäsiarka, Nižné Brdo, Doliny, Pod Kamencom, Pod studňou, Kamenec, Brehy, Poza horu, Zvezlo, Pod Brdom, Rustíkova, Dolina, Mativka, Bendivka, Banisko, Salašiská, Rustička, Jedlička, Za poľanou, Staré rúbanisko, Nad rokytou, Od kúta, Za ploty, Verple, Hora, Komárnická jedlina, Pod Harkaňom, Zlámaný most, Pod horou, Rajsová hora, Pod stavom, Toplisko, Utrá, Piesky, Nad Stadlom, Pod Šajbom, Popov hon, Uhliská, Stredná hora, Hliny, Hrb, Úzke, Stredný podomok, Pasienky, úpravňa vody

Miesto, okres Svidník:, 3 z 17

Hlboký, Za môstikom, Močidlá, Pod Stredným vrchom, Pri močidlách, Hriadky, Pasienok, Čierna lúka, Pod Úbočím, Poľovianky, Bartkova, Hrickova, Hranica, Pustky, Stavenec, Obič, Kopec, Dolinky, Mláka, Pod Semanovou lúkou, Veľká stráň, Kúty, Kruhy, Široké, Pod úbočou, Nad Studničkami, Pod Kamencom, Medzi potokami, Nižný podomok, Štvrťky, Kamenec, Matovka, Šajb, Úbočie, Pri Topli, Nad Hriadkami, Mohylka, Za Topľou, Vyšný vrch, Hrb, Vyšná hôrka, Na Čierťaži, Jurová dolina, Pod Rohuľou, Sitarovka, Hrabníky, Holé Doliny, Hrúň, Podomky, Rajsov hon, Baniska, Široké lúky, Doliny, Pod Poľanou, Štvrte, Javorník, Strežáky, Pod Stredným vrchom, Pod studienkou, Medzi tŕňami

Miesto, okres Svidník:, 4 z 17

Stavlinec, Krúžok, Baganovka, Stavenec, Čakovnica, Rokyty, Ostrý vrch, Poľovanky, Mirošovec, Nižná hôrka, Sivé, Bukovec, Nad stráňou, Stredný vrch, Brezinky, Lán, Línia, Pod dubinou, Hrúň, Jaselník, Lukáčov Laz, Dolinky, Strmý hŕbok, Dolinky, Farské lúky, Pasienok, Lán, Garbiarka, Štvrte, Popriečky, Predná hora, Za vŕškom, Za stavencom, Pod Lipovinou, Úboč, Repalovka, Lieštiny, Debra, Polianka, Stáje, Nad lesík, Za horou, Stavenec, Široké prílohy, Dolina, Pasičné, Pod Bobincom, Panský vrch, Laz, Široké, Pod haťou, Okolo Doliniek, Nad Lieštinami, Javorie, Lesík, Jablonky, Čeremcha, Kurdzelie, Podomky, Pod Bartkovou

Miesto, okres Svidník:, 5 z 17

Pri mlyne, Hrabov, Pod Jankov vŕšok, Za Hŕbok, Pod Zákutie, Nad Paportínom, Hrobiská, Zákutie, Vlčia dolina, Kapustnice, Pod cestou, Breziny, Vyšný podomok, Nad Debrou, Stredné, Baňasivka, Stehy, Hŕbok, Za plotami, Chodníky, Medzi potokami, Hriady, Pod vrchom, Hriady, Pod briežkami, Medzi jarkami, Nad Pasienkom, Pod Blichovým lazom, Pod Čierťažou, Otaly, Čierťaž, Rovné, Hrb, Poľana, Pasienky, Vŕšok, Lipa, Lazíky, Pod chotárom, Stavok, Diaľník, Pod Lanom, Grub, Pod jamami, Pod Ščobom, Výhon, Surovina, Paseky, Konce, Havraní vrch, Vrch kotilnica, Lázy, Pri jame, Zadné konce, Za Vysokou, Za mostom, Ceheleň, Dlhé role, Nad hôrkou, Homoľanec

Miesto, okres Svidník:, 6 z 17

Pod Zvezlinami, Vyšný laz, Hrun, Vlčia jama, Pod Muchovou horou, Mikulov kútik, Podomky, Lopaty, Nad debrou, Nad kútom, Hromadská lúka, Copov potok, Krajné Čierne, Pod vrškom, Kalinec, Skalné, Braginec, Za Ripeskou lúkou, Semakovka, Ripeska lúka, Hriadky, Pod kameňom, Blatisko, Pod Kalincom, Nad Kykajkou, Klepcová dolina, Poľovňa, Za potokom, Potoky, Za Koprivničkou, Debra, Malinačka, Ščob, Vivtolaň, Jankov vŕšok, Kruh, Raková hora, Za dolinou, Dubiny, Na vŕšku, Obšár, Pasička, Cirkevný kút, Pod Hrabovom, Vrch kríža, Džar, Zurjaková, Pod Prílesom, Olšinky, Chotár, Za vrchom, Zákutie, Po domlaš, Kamenná, Sliňáková dolina, Nad studne, Vŕšok, Podlesný, Pod brezinou, Hlboké potoky

Miesto, okres Svidník:, 7 z 17

Močidlá, Na lúky, Na hore, Medzi cestami, Pod lazíkmi, Kút, Na dvadsiatich prútoch, Pri lesoch, Za jamou, Ždiar, Na mlákach, Stavenec, Pri trni, Medzi potokmi, Hory, Na širokých lúkach, Polianky, Vysoká, Úboč, Pusté breziny, Pod Hriadami, Blichov laz, Chruščivka, Nová Polianka, Pod úbočie, Za murinou, Riečna, Jurkova Voľa, Diel, Doliny, Pod hájom, Studená, Doliny, Pod Dolinou, Vrch, Pod Vrchom, Olšinky, Pod Kremienku, Hrb, Potôčky, Stropovec, Gogova dolina, Kružný, Rakovec, Nad dielnicami, Na lánoch, Rusinec, Za riečkou, Lán, Kružiny, Studienka, Stredné, K štvorcom, Medzi cestami, Kukučie, Za sralovkou, Železné, Za plotmi, Laz, Vrch Uhliská

Miesto, okres Svidník:, 8 z 17

Hrun, Nad sesinou, Husárka, Stráň, Dielec, Radomky, Za potokom, Nad mlynom, Doliny, Pod čierťažou, Pod terpakom, Čepcova, Kopanina, Obšár, Vrch, Stav, Hôrka, Dolinky, Les, Hrabina, Na dolinkách, Dlhé zeme, Za Uhliská, Baniská, Na Lapišu, Bukovec, Za čierťažou, Záruby, Druková stráň, Harbaľov, Laz, Pod Dielom, Lysá hora, Kobylie, Na lánoch, Hôrka, Lúky, Do Čepcovho, Široká, Nad capárňou, Pirovo kúty, Solinky, Zvezla, Pod kruhom, Mostík, Oblaž, Lysá hpra, Petrov laz, Líščie diery, Laz, Zvyšky, Rozdelie, Studené, Pod Lapišom, Vrch Ščob, Za kostolom, Salašské, Polominy, Pajkošovka, Grúň

Miesto, okres Svidník:, 9 z 17

Nad Čerešňovou, Kruh, Nad teplým, Ďurikov, Veža, Štvrtky, Za potôčkami, Pod lomom, Kruh, Vápeniská, Kurimský vrch, Kupcivky, Zvezlá, Hať, Pod Grúňom, Pod Majerom, Vrch, Kochman, Bukovina, Ostrá hôrka, Suchá, Popričky, Za potočkami, Banisko, Nad brehom, Ščob, Pod hrbkom, Vrch, Potok, Stráň, Nad Ščobom, Dolinky, Jasle, Hôrka, Stavenec, Úboč, Černinka, Strdné hriady, Nad Vápeniskami, Nad Sopkovým, Vyšné role, Košariská, Výhon, Stráň, Verloha, Laz, Breziny, Fitov, Klince, Nad dedinou, Košiar, Sudová dolina, Podomky, Hora, Debra, Lazčík, Majer, Za brehom, Pánsky potok, Pod Mäsiarkou

Miesto, okres Svidník:, 10 z 17

Pastovník, Kokindov, Kukučí vrch, Kút, Hažlinka, Vertoviská, Roztoky, Hrb, Vyšné hriadky, Nad majerom, Na bani, Stredné, Rozdiely, Hriady, Nad Stavencom, Pomierky, Lán, Kotliny, Nad stavencom, Široké, Pod Kopanicami, Farské lúky, Veľká Krupšica, Kopanica, Močare, Pod Obšarom, Pod Lazami, Klin, Za Kamencom, Vrch Zvyšky, Ponad mlyn, Ku hrunu, Grúň, Poľakovo, Na stráne, Biely breh, Cigánska polianka, Kozlovo údolie, Poľana, Vlčinec, Do hroble, Pod Rosadníkmi, Kút, Medzi potokmi, Pod vrchom, Lazy, Stredné doliny, Záruby, Bánovo, Pod hradskou, Spálenisko, Koprivné, Nad chotárom, Kliny, Pod hrbom, Vyšná roveň, Nad Karamanom, Za starou Topľou, Medzi potokami, Jalnické

Miesto, okres Svidník:, 11 z 17

Chmeľovina, Vyšné hriadky, Za mlákami, Hole, Obšár, Pred Mičakovcami, Medzi olšiny, Za Dubinami, Čerešňová, Brod, Malá Krupšica, Breh, Lipy, Do kúta, Nad studňou, Francovská hora, Nad košarmi, Paseky, Za hôrkou, Vyšné doliny, Pod lesíkom, Od chotára, Pod osikami, Pri mlyne, Babia hora, Medzi potôčkami, Stredná hora, Za Žarnovcom, Záhumnie, Kožanska hora, Stránice, Kamenec, Pod vrchom, Pod lieskami, Dolina, Záhumienky, Nižné hriadky, Vyše dediny, Slatiny, Na Rini, Sady, Hôrka, Pred dedinou, Mostné, Pod dolinou, Kovaľova hora, Nad potokom, Čečov, Úboč, Nad Žarnovcom, Dielnice, Patria, Vápenický vrch, Povrazy, Na cintorín, Pod Ozimniskami, Na polianke, Štvrťky, Šíre pole, Pod Patriou

Miesto, okres Svidník:, 12 z 17

Pod hruštičkou pri tŕniku, Roztoky, Za briežkami, Dielce, Na údolička, Priečky, Tarbaj, Kružek, Timofejka, Bukovčík, Poľana, Pod kraj, Za Lazom, Povrazy, Laščiky, Pred skalkou, Za Dolným potokom, Dolný potok, Svidnícke, Kameník, Kút, Žľabiny, Ujkova, Nánosy, Stavenec, Za pastierňou, Pod Roztokami, Pod mlákami, Arkapert, Pod grúňom, Medvedie, Lány, Zvadlivá, Jaseník, Pod cestou, Hora, Laz, Pod Peckami, Domaňov, Lopuchov, Kačuriak, Semiprút, Za dolníkom, Za Teplým, Obšar, Sadenice, Harbačov, Nad Kyjovcom, Pod kolienka, Pod stráne, Chotár, Kamenec, Stavenčík, Vrátka, Hŕbok, Za kňanským potokom, Záhumnie, Pod sabolčíkom, Holobutov, Laz

Miesto, okres Svidník:, 13 z 17

Polin, Hrubý Javor, Dlhý Grúň, Javor, Pri Kyjovci, Medzi dolinami, Pustá, Na láne, Pod Ujkovou, Za hrbačom, Kopaniny, Pod hrabľami, Suchá, Na vrchu, Šapinská hora, Pod brezinami, Doliny, Pod Poliankami, Tarbaj, Potôčik, Dubiny, Hora, Dlhý kút, V kopanici, Pod Stavencom, Za kútmi, Postavník, Hora, Záhrada, Kopanec, Pod lány, Kopanisko, Kruh, Stavenec, Ku kaplnke, Kohanský vrch, Niže dediny, Petrová dolina, Nad Záhonom, Kliny, Nad Hôrkou, Burda, Podlesie, Brezinky, Porúbka, Veža, Hrun, Ladomírska hôrka, Na lúkach, Kobylnice, Medzi debrami, Vápeniská, Kečurka, Záhumienky, Jama, Stredný laz, Medzi Kyjovcom, Vrabliská, Laz, Zákrušky

Miesto, okres Svidník:, 14 z 17

Pod brehom, Lesík, Drovitňák, Vagrinčík, Ošce, Polianky, Vrch, Medzibrody, Predná širiava, Loziny, Nad Zharami, Šimov kút, Pri močiari, Zhariská, Kút, Nad lúkami, Za Šťavou, Zvezliská, Medzi potokami, Poľany, Podomky, Lúky, Krejdy, Hrun, Poľana, Pozemky, Zákutie, Lazíky, Nad Semiprútom, Nad Rostočkami, Na hrebeň, Ponad hony, Liesky, Pod Poloviankami, Krivík, Pod Páleniskami, Pod Trnávkou, Breziny, Hoce, Široké, Laz, Roh, Polianka, Kapustniská, Prútik, Vrch, Nad Prisičami, Havraní vrch, Lipa, Poľana, Ponad Dolinu, Stredný hrun, Zadné Debry, Ščob, Nižná Čerednica, Stavenec, Kriedy, Cigánča, Poruba, Roztoky

Miesto, okres Svidník:, 15 z 17

Pod Dielom, Lysá hora, Kolibianky, Roztoky, Ždiar, Na brehu, Hrčovatá, Pod Zákutím, Diel, Ujková, Do Ščoba, Briezka, Ortáše, Na brehu, Nad sadami, Obora, Nad brehami, Lesík, Hore cestami, Za humná, Záhumnie, Dlhý kút, Za mostom, Lazy, Nad Lazami, Vrch Stavenca, Pod Čierťažkou, Stavok, Sadenica, Laz, Blchy, Široký vrch, Pecky, Hrb pod Kapišovou, Nad Pustou, Zhary, Pod hrunkom, Roveň, Ščašč, Hrabiny, Povrázky, Medzi potôčkami, Zarastený, Nad cestou, Lužok, Hajné, Boča, Laz, Za repiskovou, Pod Hlbokým, Malý hon, Pod Pacatovou, Prolisok, Nad Solotvinom, Lasková hôrka, Farské lazy, Nad Lozinkami, Filipňák, Dolinky, Záhroby

Miesto, okres Svidník:, 16 z 17

Za Kotelnicou, Nad Sadenicami, Čertiž, Nižné brody, Nad brehami, Pod dukánkou, Medzi potôčkami, Vrch hrabín, Pasienky, Kruh, Bukovina, Nižná hora, Novina, Dlhý hrun, Ortáše, Dolina, Pod Kečurkou, Luhy, Hôrka, Dúbrava, Lazy, Dieravá štvrť, Pod bučkami, Paseky, Jedlinky, Pašíky, Uhliská, Malá Porúbka, Dlhá hora, Úzka, Stavenec, Debra, Medzi Cigánovým, Pod Kasperovým, Nad Kruhom, Rúbaniska, Kriaky, Vyšná hôrka, Fedorová, Stredný hrunok, Mláky, Ponad Čertiž, Od chotára, Hriady, Môstky, Zu domku, Na stráni, Pod kolienkami, Nad mlynom, Paňkova jama, Nad Čerešniankom, Malé hony, Nad Dielom, Záruby, Jedlinky, Cenderov, Luh, Vyšné brody, Vyšná hora, Havranský vrch

Miesto, okres Svidník:, 17 z 17

Záhon, Federová lúka, Platy, Nad výhonom, Kobyliarňa, Prisiča, Malý Žarnovec, Dubová dolina, Pod Vápeníkom, Močiare, Vrch Stráne, Pod Makovicou, Suchá studňa, Na potôčkoch, Zárubne, Osičiny, Krásna hora, Hutisko, Za Hôrkou, Poľana, Kopanice, Stavenec, Kurimský vrch, Blatná, Na krúžok, Diely, Felimače, Dolina, Urbársky les, Pod Murinčiakom, Pod Stádlom, Za kostolným, Nad Stavencom, Pod lazom, Tomášové huty, Pohorelá, Výšina, Hyncová hora, Zlatníkov vrch, Tokárňa

miesto inde

Svidník (59x), Cernina (53x), Pstriná (48x), Kurimka (43x), Ladomirová (41x), Rovné, okres SK (40x), Vyšný Mirošov (40x), Stročín (40x), Komárnik (39x), Štefurov (39x), Kuková (37x), Svidnička (36x), Soboš (34x), Kružlová (33x), Kapišová (33x), Krajné Čierno (33x), Mičakovce (32x), Okrúhle (32x), Beňadikovce (31x), Kobylnice (31x), Vyšná Pisaná (31x), Nová Polianka (31x), Nižný Komárnik (30x), Matovce (30x), Kračúnovce (29x), Vagrinec (29x), Mirošov (29x), Kalnište (27x), Nižný Orlík (27x), Hunkovce (27x)
miesto v Svidník
miesto v Cernina
miesto v Pstriná

Podobné, okres Svidník:

1871x turistika, 1560x miesto, 112x orientačný bod, 40x strom, 35x poľovnícky posed, 31x chranený strom, 21x prístrešok, altánok, 19x turistické informácie, 16x ohnisko, 10x orientačná mapa, 9x miesto na piknik, 8x pamätník, bojisko, 5x studňa, 4x atrakcia, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Svidník

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-svidnik.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.