Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Prešovský kraj » okres Svidník » turistika » miesto

Miesto, okres Svidník

Miesto v okres Svidník

V okres Svidník sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Svidník:, 1 z 17

Šarišský Štiavnik, Poľana, Zvážlisko, Hŕbok, Studničky, Roveň, Šapinec, Kikajka, Pod hrabom, Doliny, Vrch, Pod Ščobom, Pod brehom, Kmecov lánn, Za stredným vrchom, Močiare, Hradisko, Potok do záhrady, Pri kasarňach, Stráň, Pri kostole, Pastovník, Pod Vŕškami, Pod Lazom, Pod mlynicou, Vyšné lúky, Bukovec, Poľana, Pastvisko, Banské, Polesie, Hŕbok, Za vrchom, Salaš, Hlboká, Lipník, Baňa, Pod Baňou, Pasienky, Kurimoťky, Zimruvka, Rovné, Horilán, Pod Kurimkou, Vyšné štvrtky, Štvrtky, Nad Krasovcom, Za horou, Krasovec, Lipníky, Harkaň, Homoš, Koniec hrba, Kruh, Obšare, Mostok, Nad Kurimkou, Ovťinec, Breh, Pastovník

Miesto, okres Svidník:, 2 z 17

Skalka, Za ploty, Pod vrchom, Mäsiarka, Poza horu, Ladomírka, Pod Brdom, Zlámaný most, Pod Kamencom, Komárnická jedlina, Za horou, Rovné, Nad rokytou, Nižné Brdo, Staré rúbanisko, Za poľanou, Podomky, Salašiská, Dlhá vrchovina, Okružná, Javoriny, Kamenec, Doliny, Banisko, Zvezlo, Kúty, Dolinky, Pod studňou, Hora, Jedlička, Pod Brdom, Brehy, Mativka, Rustíkova, Príkry vrch, Dolina, Časť, Pod Harkaňom, Bendivka, Čerešňová hora, Verple, Od kúta, Rustička, Mirošovec, Štvrťky, Bartkova, Rajsov hon, Široké lúky, Uhliská, Kopec, Hlboký, Nad stráňou, Podomky, Pod Rohuľou, Za Topľou, Na Čierťaži, Strežáky, Dolinky, Čierna lúka, Pod studienkou

Miesto, okres Svidník:, 3 z 17

Hrb, Piesky, Jurová dolina, Pod Stredným vrchom, Vyšný vrch, Úbočie, Poľovianky, Čakovnica, Pri močidlách, Hliny, Mláka, Štvrte, Rokyty, Kruhy, Sivé, Sitarovka, Pod úbočou, Pod stavom, úpravňa vody, Bukovec, Nad Stadlom, Popov hon, Rajsová hora, Nad Hriadkami, Stavenec, Stavlinec, Pasienky, Toplisko, Pod Úbočím, Kúty, Veľká stráň, Javorník, Utrá, Nižný podomok, Nižná hôrka, Pri Topli, Pod Šajbom, Nad Studničkami, Hrickova, Krúžok, Ostrý vrch, Pod horou, Medzi potokami, Za môstikom, Pod Kamencom, Stavenec, Doliny, Mohylka, Holé Doliny, Hrabníky, Brezinky, Šajb, Matovka, Kamenec, Poľovanky, Baniska, Stredný vrch, Stredný podomok, Obič, Hranica

Miesto, okres Svidník:, 4 z 17

Medzi tŕňami, Pasienok, Baganovka, Vyšná hôrka, Pod Poľanou, Pod Stredným vrchom, Stredná hora, Hrb, Močidlá, Hrúň, Široké, Pustky, Hriadky, Pod Semanovou lúkou, Úzke, Dolina, Medzi jarkami, Za plotami, Garbiarka, Hŕbok, Nad Paportínom, Pod jamami, Kurdzelie, Repalovka, Farské lúky, Čeremcha, Nad lesík, Pod cestou, Pod Bobincom, Pod Blichovým lazom, Dolinky, Pod briežkami, Hrúň, Podomky, Vlčia dolina, Pod vrchom, Polianka, Poľana, Pod haťou, Stáje, Hrabov, Pod Ščobom, Rovné, Chodníky, Úboč, Vŕšok, Grub, Pod Lipovinou, Stavenec, Pod chotárom, Stavok, Lesík, Lieštiny, Stehy, Široké, Lipa, Dolinky, Široké prílohy, Jablonky, Za stavencom

Miesto, okres Svidník:, 5 z 17

Zákutie, Nad Pasienkom, Nad Lieštinami, Pod Čierťažou, Štvrte, Pod Jankov vŕšok, Okolo Doliniek, Nad Debrou, Popriečky, Panský vrch, Pod Bartkovou, Čierťaž, Za vŕškom, Pasienky, Pod Lanom, Línia, Vyšný podomok, Laz, Pasienok, Pasičné, Lazíky, Pri mlyne, Baňasivka, Otaly, Diaľník, Hriady, Za Hŕbok, Debra, Lán, Javorie, Hriady, Breziny, Hrb, Lukáčov Laz, Jaselník, Pod Zákutie, Lán, Kapustnice, Za horou, Pod dubinou, Predná hora, Medzi potokami, Stredné, Hrobiská, Strmý hŕbok, Copov potok, Kalinec, Mikulov kútik, Havraní vrch, Konce, Nad debrou, Debra, Pod kameňom, Raková hora, Hrun, Za Ripeskou lúkou, Za mostom, Po domlaš, Na vŕšku, Ceheleň

Miesto, okres Svidník:, 6 z 17

Nad kútom, Braginec, Potoky, Vlčia jama, Pod Hrabovom, Za dolinou, Pod Zvezlinami, Hriadky, Homoľanec, Výhon, Skalné, Kamenná, Malinačka, Cirkevný kút, Za Vysokou, Klepcová dolina, Kruh, Dubiny, Pri jame, Pod vrškom, Vŕšok, Za Koprivničkou, Surovina, Nad hôrkou, Vrch kríža, Pod Kalincom, Nad studne, Lopaty, Za potokom, Krajné Čierne, Dlhé role, Za vrchom, Paseky, Pasička, Nad Kykajkou, Poľovňa, Vrch kotilnica, Pod Prílesom, Zurjaková, Chotár, Jankov vŕšok, Olšinky, Semakovka, Vyšný laz, Džar, Blatisko, Obšár, Lázy, Zadné konce, Hromadská lúka, Ripeska lúka, Sliňáková dolina, Podomky, Pod Muchovou horou, Zákutie, Ščob, Vivtolaň, Pod brezinou, Hory, Ždiar

Miesto, okres Svidník:, 7 z 17

Podlesný, Pusté breziny, Na lúky, Stavenec, Polianky, Chruščivka, Pod lazíkmi, Nová Polianka, Pri trni, Na širokých lúkach, Za jamou, Pod Hriadami, Riečna, Na dvadsiatich prútoch, Medzi potokmi, Na hore, Močidlá, Jurkova Voľa, Kút, Hlboké potoky, Na mlákach, Medzi cestami, Vysoká, Úboč, Pri lesoch, Pod úbočie, Za murinou, Blichov laz, Doliny, Lán, Rakovec, Stredné, Rusinec, Gogova dolina, Doliny, Pod Kremienku, Pod hájom, Kružiny, Kružný, Studienka, Hrb, Za riečkou, Vrch, Stropovec, Na lánoch, Pod Dolinou, Nad dielnicami, K štvorcom, Diel, Studená, Pod Vrchom, Potôčky, Olšinky, Medzi cestami, Na Lapišu, Doliny, Vrch Uhliská, Vrch, Kopanina, Za čierťažou

Miesto, okres Svidník:, 8 z 17

Bukovec, Hrun, Čepcova, Dlhé zeme, Husárka, Stav, Za sralovkou, Pod čierťažou, Lysá hora, Stráň, Za Uhliská, Za plotmi, Dolinky, Laz, Kukučie, Na lánoch, Les, Druková stráň, Hôrka, Dielec, Laz, Radomky, Záruby, Za potokom, Nad sesinou, Železné, Hrabina, Nad mlynom, Kobylie, Pod terpakom, Pod Dielom, Obšár, Baniská, Na dolinkách, Harbaľov, Pajkošovka, Hažlinka, Vyšné role, Nad Ščobom, Potok, Za kostolom, Košariská, Hôrka, Sudová dolina, Nad Čerešňovou, Vápeniská, Fitov, Kút, Podomky, Majer, Pod hrbkom, Pod lomom, Oblaž, Grúň, Breziny, Nad Sopkovým, Nad teplým, Nad brehom, Pod Mäsiarkou, Roztoky

Miesto, okres Svidník:, 9 z 17

Zvyšky, Dolinky, Lazčík, Popričky, Pod Grúňom, Hrb, Vertoviská, Úboč, Ďurikov, Za potočkami, Studené, Petrov laz, Kochman, Rozdelie, Za potôčkami, Výhon, Líščie diery, Pod Lapišom, Polominy, Vrch, Mostík, Veža, Zvezla, Stráň, Pod Majerom, Pod kruhom, Za brehom, Košiar, Kokindov, Nad dedinou, Černinka, Vrch Ščob, Strdné hriady, Suchá, Nad capárňou, Kukučí vrch, Ostrá hôrka, Solinky, Široká, Stráň, Laz, Jasle, Salašské, Klince, Do Čepcovho, Kruh, Ščob, Zvezlá, Hať, Pirovo kúty, Hora, Kurimský vrch, Kupcivky, Debra, Bukovina, Hôrka, Štvrtky, Pánsky potok, Stavenec, Nad Vápeniskami

Miesto, okres Svidník:, 10 z 17

Banisko, Pastovník, Lúky, Lysá hpra, Verloha, Laz, Kruh, Vrch, Pod lieskami, Pred dedinou, Kružek, Za Dolným potokom, Na polianke, Nad Karamanom, Babia hora, Cigánska polianka, Na cintorín, Nad chotárom, Chmeľovina, Vlčinec, Spálenisko, Za mlákami, Pomierky, Medzi potôčkami, Nad Stavencom, Za Žarnovcom, Do hroble, Dielce, Pod grúňom, Obšár, Farské lúky, Poľakovo, Stavenec, Pod Rosadníkmi, Nad potokom, Široké, Za Lazom, Ponad mlyn, Kút, Ujkova, Medvedie, Kotliny, Slatiny, Čečov, Od chotára, Kút, Pod Obšarom, Veľká Krupšica, Úboč, Nad stavencom, Bukovčík, Kamenec, Jalnické, Rozdiely, Kovaľova hora, Hriady, Pod dolinou, Francovská hora, Pod hradskou, Čerešňová

Miesto, okres Svidník:, 11 z 17

Na údolička, Pod vrchom, Klin, Pri mlyne, Stredná hora, Biely breh, Žľabiny, Grúň, Vyšné doliny, Na Rini, Paseky, Kameník, Dielnice, Na stráne, Medzi olšiny, Pod lesíkom, Timofejka, Nad Žarnovcom, Záruby, Pred skalkou, Hôrka, Za hôrkou, Lazy, Breh, Medzi potokami, Pod Roztokami, Priečky, Pod Lazami, Stránice, Svidnícke, Patria, Pod vrchom, Pod osikami, Nad majerom, Vyše dediny, Záhumnie, Pod hruštičkou pri tŕniku, Vyšné hriadky, Poľana, Malá Krupšica, Hole, Brod, Vyšné hriadky, Močare, Roztoky, Pod Patriou, Povrazy, Vápenický vrch, Za briežkami, Pod Ozimniskami, Kozlovo údolie, Pod mlákami, Stredné doliny, Šíre pole, Mostné, Vyšná roveň, Kliny, Štvrťky, Povrazy, Za Kamencom

Miesto, okres Svidník:, 12 z 17

Za starou Topľou, Za pastierňou, Do kúta, Nižné hriadky, Kožanska hora, Nad studňou, Pod hrbom, Kopanica, Pred Mičakovcami, Stredné, Arkapert, Lipy, Laščiky, Sady, Za Dubinami, Nánosy, Koprivné, Dolina, Pod Kopanicami, Na bani, Bánovo, Pod kraj, Lán, Záhumienky, Vrch Zvyšky, Nad košarmi, Dolný potok, Medzi potokmi, Poľana, Tarbaj, Ku hrunu, Pod kolienkami, Medzi potôčkami, Pod Trnávkou, Dlhý Grúň, Hrčovatá, Boča, Dlhá hora, Pod Poliankami, Záhumienky, Pod Zákutím, Pri močiari, Nad Kruhom, Kút, Nižné brody, Burda, Za mostom, Holobutov, Medzi Cigánovým, Sadenica, Paseky, Jedlinky, Pod Kečurkou, Javor, Vyšná hôrka, Polin, Malá Porúbka, Stredný hrun, Sadenice, Briezka

Miesto, okres Svidník:, 13 z 17

Hriady, Kruh, Na vrchu, Liesky, Hŕbok, Drovitňák, Predná širiava, Petrová dolina, Hoce, Roh, Mláky, Vyšná hora, Zadné Debry, Filipňák, Pod kolienka, Hajné, Pod Kasperovým, Doliny, Dlhý hrun, Dolinky, Nad Lozinkami, Medzibrody, Hrabiny, Breziny, Postavník, Krivík, Hrun, Kohanský vrch, Za dolníkom, Roveň, Nad cestou, Rúbaniska, Za Šťavou, Lysá hora, Lasková hôrka, Dieravá štvrť, Nad Rostočkami, Niže dediny, Ortáše, Do Ščoba, Nad Záhonom, Laz, Poľana, Nad výhonom, Malý hon, Hôrka, Roztoky, Ortáše, Havranský vrch, Nad Prisičami, Vrch, Za kňanským potokom, Hore cestami, Na brehu, Pod stráne, Laz, Pod Pacatovou, Lužok, Hrubý Javor, Nad mlynom

Miesto, okres Svidník:, 14 z 17

Za Teplým, Jedlinky, Diel, Prolisok, Paňkova jama, Široký vrch, Na lúkach, Kopanec, Vrch hrabín, Záruby, Porúbka, Nad Sadenicami, Fedorová, Zarastený, Kriedy, Vrátka, Nižná Čerednica, Poruba, Medzi debrami, Ždiar, Kolibianky, Medzi potokami, Lesík, Na brehu, Platy, Kačuriak, Laz, Záhon, Na stráni, Čertiž, Nad Pustou, Stavenčík, Blchy, Prisiča, Hora, Nižná hora, Brezinky, Kobyliarňa, Kliny, Obora, Stredný laz, Cenderov, Loziny, Vrch, Môstky, Dúbrava, Pod cestou, Ponad Dolinu, Chotár, Domaňov, Suchá, Pustá, Kečurka, Za repiskovou, Kruh, Pod lány, Vagrinčík, Vápeniská, Podomky, Stavok

Miesto, okres Svidník:, 15 z 17

Záhumnie, Nad Semiprútom, Šimov kút, Pod Dielom, Ščašč, Polianka, Pašíky, Ošce, Pod sabolčíkom, Za Kotelnicou, Zákrušky, Medzi Kyjovcom, Lazíky, Veža, Zákutie, Hora, Pod Čierťažkou, Záhroby, Od chotára, Šapinská hora, Pod bučkami, Jama, Medzi dolinami, Nad sadami, Pod brezinami, Semiprút, Pod hrabľami, Pod Poloviankami, Ščob, Zvezliská, Vrabliská, Kopaniny, Na láne, Kriaky, Laz, Nad Lazami, Malé hony, Stavenec, Medzi potôčkami, Nad brehami, Polianky, Hrun, Nad brehami, Záhrada, Havraní vrch, Pod hrunkom, Tarbaj, Stredný hrunok, Zhariská, Laz, Nad lúkami, Farské lazy, Pod Ujkovou, Zvadlivá, Pod Páleniskami, Nad Zharami, Lopuchov, Nad Kyjovcom, Cigánča, Ujková

Miesto, okres Svidník:, 16 z 17

Kapustniská, Nad Solotvinom, Luh, Pod Peckami, Lesík, Na hrebeň, Krejdy, Pod Stavencom, Nad Čerešniankom, Pozemky, Kobylnice, Úzka, Lány, Nad Hôrkou, Obšar, Pasienky, Kamenec, Uhliská, Debra, Bukovina, Kopanisko, Prútik, Dlhý kút, Vyšné brody, Novina, Ladomírska hôrka, Dolina, Poľana, Pri Kyjovci, Dubiny, Zhary, V kopanici, Potôčik, Luhy, Pecky, Hrb pod Kapišovou, Široké, Lúky, Pod Vápeníkom, Dlhý kút, Nad Dielom, Laz, Zu domku, Ponad hony, Lazy, Stavenec, Povrázky, Podlesie, Pod Hlbokým, Stavenec, Za hrbačom, Pod brehom, Lipa, Dubová dolina, Za humná, Harbačov, Hora, Vrch Stavenca, Roztoky, Lazy

Miesto, okres Svidník:, 17 z 17

Poľany, Malý Žarnovec, Pod dukánkou, Ku kaplnke, Záhumnie, Jaseník, Za kútmi, Ponad Čertiž, Federová lúka, Maračkov, Výšina, Pod Siňákom, Nižné poddomky, Hora, Medzi potôčkami, Stavenec, Čerešnianok, Mororák, Lazy, Pod Ždiarom, Kundračka, Pod kruhom, Magala, Nad Stavencom, Hora, Nad Lazíkami, Čergovy, Marhaňská hora, Chotárne, Zárubne, Dielniky, Smudiš, Potrhané stáje, Za kostolným, Jama, Stavenec, Dolinky, Nižné Kurimky, Kopanice, Hrabiny

miesto inde

Svidník (59x), Cernina (53x), Pstriná (48x), Kurimka (43x), Ladomirová (41x), Rovné, okres SK (40x), Vyšný Mirošov (40x), Stročín (40x), Komárnik (39x), Štefurov (39x), Kuková (37x), Svidnička (36x), Soboš (34x), Kružlová (33x), Kapišová (33x), Krajné Čierno (33x), Mičakovce (32x), Okrúhle (32x), Beňadikovce (31x), Kobylnice (31x), Vyšná Pisaná (31x), Nová Polianka (31x), Nižný Komárnik (30x), Matovce (30x), Kračúnovce (29x), Vagrinec (29x), Mirošov (29x), Kalnište (27x), Nižný Orlík (27x), Hunkovce (27x)
miesto v Svidník
miesto v Cernina
miesto v Pstriná

Podobné, okres Svidník:

1871x turistika, 1560x miesto, 112x orientačný bod, 40x strom, 35x poľovnícky posed, 31x chranený strom, 21x prístrešok, altánok, 19x turistické informácie, 16x ohnisko, 10x orientačná mapa, 9x miesto na piknik, 8x pamätník, bojisko, 5x studňa, 4x atrakcia, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Svidník

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-svidnik.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.